Regisztráció

Üdvözöljük Kisbágyon község honlapján!
Mai dátum: 2024. 02. 25.

A TOP Plusz program keretén belül megvalósuló fejlesztések


Belterületi útfejlesztés Kisbágyon településen


Kisbágyon Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz) keretében „Belterületi útfejlesztés Kisbágyon településen” megvalósítására. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával, vissza nem térítendő támogatással valósul meg, 25,4 millió forintból.


Az útburkolat mindkét érintett utcában jelenleg megrongálódott aszfaltburkolat, ami a felújítások elmaradása és közműfektetések miatt elhasználódott, kátyúsodott, leromlott, egyes szakaszain megsüllyedt. A meglévő megrongálódott útburkolatra zúzottkő kiegyenlítő réteg, majd aszfalt kiegyenlítő és aszfalt záróréteg kerül elhelyezésre. A projekt az alábbi önkormányzati utat érinti: 3046 Kisbágyon, Rákóczi utca hrsz: 114. A projektben megvalósul a kötelező nyilvánosság biztosítása. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1 kódszámú, „Belterületi közutak fejlesztése” című Felhívásból valósul meg. Kisbágyon Község Önkormányzata, mint Kedvezményezett 25,4 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Belterületi útfejlesztés Kisbágyon településen” című, TOP_PLUSZ-1.2.3-21 NG1-2022-00067 azonosító számú pályázaton, 100%-os támogatási intenzitás mellett. A megvalósítás tervezett befejezése 2025.06.30.


Kisbágyon Község vízelvezetésének részleges átépítése II. ütem


Kisbágyon Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz) keretében „Kisbágyon Község vízelvezetésének részleges átépítése II. ütem” projekt megvalósítására. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával, vissza nem térítendő támogatással valósul meg, 51,77 millió forintból.


A projekt célja a meglévő csapadékvíz elvezető árkok felújításával, gyepesítésével, új árkok kiépítésével a csapadékvíz rendezett, kártétel nélküli levezetése, környezeti káresemények megelőzése, valamint a település vízkár veszélyeztetettségének mérséklése. Az építési munkálatok a következő ingatlanokat érintik: 3046 Kisbágyon, Lenin út, 110/3, 113, 114 hrsz. A projektben megvalósul a kötelező nyilvánosság biztosítása és a szemléletformálás. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1 kódszámú „Élhető települések” című Felhívásból valósul meg. Kisbágyon Község Önkormányzata, mint

Kedvezményezett 51,77 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Kisbágyon Község vízelvezetésének részleges átépítése II. ütem” című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00073 azonosító számú pályázaton, 100%-os támogatási intenzitás mellett. A megvalósítás tervezett befejezése 2025.11.30.

Tartalom átvétel