Regisztráció

Üdvözöljük Kisbágyon község honlapján!
Mai dátum: 2024. 07. 21.

Infrastruktúra

Közlekedés

Településünk Szirák, Buják, Palotás, Szarvasgede irányából közelíthető meg, tehát ezen irányokban van közúti összeköttetés. Autóbusz közlekedés révén közvetlenül elérhető a főváros, a megyeszékhely, a vonzáskörzet városa, Pásztó, valamint egyéb oktatási funkciókat betöltő városok. Három Volán-társaság közlekedik útjainkon. A Nógrád Volán illetve a Hatvani és a Budapesti Közlekedési Társaság. A különböző busztársaságok sajnos gyakran figyelmen kívül hagyják a csatlakozási lehetőségeket, nem veszik figyelembe az utazási igényeket. Ez azért is gondot okoz, mert a vasúttal érkezők Jobbágyi megállóhelytől szintén a Volánbusz járataival tehetik meg a hátralévő 9 kilométert.

 

Belső úthálózat, járdák

Kisbágyon belső úthálózata megfelelő, viszont a faluba vezető utak állapota javításra szorul. A járdák a falu területének nagy részén felújításra várnak.

 

Ivóvíz

Az 1995.-ben épült közüzemi ivóvíz hálózatba bekapcsolt lakások száma 192.

 

Gázellátás

A faluban a gázvezeték 1996.-ban épült meg. Az önkormányzat minden beépíthető telekhez és ingatlanhoz beköttette a gázcsonkot. A háztartási gázfogyasztók száma:150.

 

Villamos energia

A háztartási villamos energia fogyasztók száma: 206.

 

Hulladékgyűjtés

Az önkormányzat nagy gondot fordít a település tisztaságára. Jelenleg a lakossági hulladékot egy alkalommal vállalkozó szállítja el a faluból. A település a közeljövőben szándékozik bekapcsolódni a Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba. A lakosság számára a hulladék szállítás a kommunális adó összegébe van beépítve. Az építési törmelék elszállítása előre rendelt konténerben történhet meg. Veszélyes hulladékok (elemek, akkumulátorok) gyűjtését a Közösségi Színtér végzi. A közterületi szemétgyűjtők ürítése szükség szerint történik. Minden évben tavasszal az önkormányzat lomtalanítási napot szervez.

 

Telefon

Vezetékes telefonhálózat 1998 óta van a településen. A jelenlegi szolgáltató az Invitel Távközlési Zrt. A távbeszélő fővonalak száma a Zrt. rossz üzletpolitikája miatt, és a mobil szolgáltatók kedvező kínálata által nagymértékben csökkent.

 

Kábel-TV, Internet

A Csillag Invest Kft. üzemelteti a 2007 évben kiépült kábel-TV hálózatot, amellyel Internet-szolgáltatást is biztosít. A településen elérhető csatornakínálatról a Csillag TV oldalain olvashat.

Az e.magyarország rendszer 2005 évtől funkcionál a településen, melyet a közösségi színtér működtet.

 

Belvízvezeték

A megváltozott időjárási viszonyok, a mind gyakoribb hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék mind indokolttá teszik a vízelvezető rendszerek, árkok kiépítését és karbantartását. Településünkön egy komoly beruházással pályázati úton valósult meg a Táncsics – Kossuth út mentén egy vízelvezető árok kiépítése és ezáltal több ingatlan felszabadult annak veszélye alól, hogy a belvíz komoly károkat okozna a lakóházakban. Minden ingatlan tulajdonos feladata az előtte futóárok tisztán tartása. A közterületen futó árkok rendben tartásáról az önkormányzat gondoskodik.

 

Parkok, zöldterületek, játszóterek

A község nagyobb kiterjedésű zöld területekkel rendelkezik, amelyek egy része a falut kettészelő bujáki patak mentén található, és a gondozása, kaszálása közmunka bevonásával valósul meg. A játszóterek és parkok uniós elvárásoknak megfelelő átalakítását pályázatok segítségével próbáljuk meg véghezvinni.

 

Kommunikációs lehetőségek

A lakosság tájékoztatására a falu több pontján hirdető táblákat helyeztünk el, amelyre az aktuális hirdetéseket kifüggesztjük. Évente két alkalommal megjelentetjük a Kisbágyoni Hírmondót 200 példányban, amelyet minden háztartásba díjmentesen eljuttatunk. Ebben aktuális híreket, feladatokat olvashat a lakosság, amellyel ezen kívül még különböző fórumokon (például a falugyűlésen) találkozunk és véleményt cserélünk.