Regisztráció

Üdvözöljük Kisbágyon község honlapján!
Mai dátum: 2024. 07. 21.

Római katolikus templom (Avilai Szent Teréz)

A KISBÁGYONI TEMPLOM TÖRTÉNETE

Kisbágyon első templomát a történelmi források, 1260-ban említik, ebből viszont az is következik, hogy már a tatárjárás előtt is állt és átvészelte azt. 1344-ben Csór Tamás új templomot építetett Szent Felicián vértanú tiszteletére és ennek a templomnak VI. Kelemen pápa búcsút is engedélyezett. Ennek a templomnak 1542-ben plébánosa is van.

A törökök után 1711-ben a templom romokban hevert, ezért 1715-ben restaurálták, és Szent István vértanú tiszteletére szentelték fel. Ekkor Kisbágyon Palotás filiája volt.
Ezt a silány vályogtemplomot, amely a mai templom szentélyének helyén állt arra merőlegesen Kelet-Nyugati irányba, többször tatarozták és javítgatták végül lebontották és új templom építését határozták el.

A ma álló templom ezért a falu negyedik temploma. 1938-ban szentelték fel Avilai Nagy Szent Teréz kármelita apáca és rendalapító tiszteletére. A modern templom historizáló gótikus vonásokat mutat. Az egyházközség 1943-tól az államosításig a faluban elemi iskolát tartott fenn. 1946-ban önálló kisbágyoni lelkészség szerveződött és ekkor elszakadt a palotási plébániától, filiája lett Szirák és Bér. Ez az önállóság 2009-ben megszűnt, ekkor lett Kisbágyon a bujáki plébánia filiája.

A templomot 1978-79. években renoválták és kifestették Szilágyi János és fia András festőművészekkel. A szentély falára festett főoltárkép közepén a Szentháromság szimbólumait láthatjuk. Legfelül a háromszögbe zárt Istenszem a Mennyei Atya szimbóluma, alatta a galamb a Szentlélek szimbóluma, majd pedig a feltámadt Jézus mint az emberiség megváltója áll a földgolyón amelyből a Golgota 3 keresztje magasodik ki. Mellette két oldalt egy –egy angyal a Szentmise áldozat szimbólumait tartja a kezébe, a kenyér szimbólumát a búzát és a bor szimbólumát a kelyhet. Alul két szent alakja látható. A régi templom védőszentjének Szent István vértanúnak alakja és a mai templom védőszentjének Avilai Nagy Szent Teréznek az alakja. A főoltár feszülete még a régi templom értékes darabja, alatta a fájdalmas Szűzanya szobrával.

A hittanterem bejárata fölött a két főapostol Péter és Pál alakja látható, kezükben tartják a római Szent Péter bazilika makettjét. A Szószék mellvédjét Szent Lukács evangélista értékes olajfestménye díszíti. Balra a lourdesi barlang, jobbra a Jézus Szíve oltár látható. A két oldalfalat az apostolok és a próféták alakjai díszítik. Hátul balra Szűz Mária királynő szobra, jobbra Szent Antal szobra áll.

A hátsó két mellékoltár egyikén a fájdalmas anya (Piéta) szobor áll, amely egy kisbágyoni család magánkápolnájából került ide a templomba. A másik mellékoltár amelyik alatt barlang van, karácsonykor a betlehemi oltár, húsvétkor pedig a szentsír oltár. Tetején látható a régi templom szentségháza.

A templom kórusán egy 2 manuál + pedálos digitális orgona áll, amelyen orgonahangversenyeket is szoktunk tartani. A toronyban 3 harang lakik. Közülük a legöregebb a középső harang, amely a régi templom harangja volt.  A különlegesen egyedi toronysisak 1999-ben készült el, egy kisbágyoni ember adományaként. A toronyóra 2010-ben készült a kisbágyoni emberek adományából.

(Ezúton is köszönjük Marti József plébános úr segítségét a bemutatáshoz)

A 2008-as Teréz-napi búcsú képei