Regisztráció

Üdvözöljük Kisbágyon község honlapján!
Mai dátum: 2023. 12. 07.

Rajzpályázat!

A tudatos környezetvédelmi szemlélet kialakítását már kisgyermek korban el kell kezdeni. Ennek apropójául a Kisbágyon Ifjúságáért és Hagyományaiért Alapítvány rajzpályázatot hirdetett,


környezetvédelem témában.

A rajzverseny eredménye:

Óvodások:
1. Piricz Barnabás
2. Fehér Renáta
3. Lakatos Gergő

Iskolások:
1. Kóródi Zoltán Milán
2. Burik Panka

Köszönjük a részvételt, és a gyönyörű rajzokat!

Alapítvány

Gyermeknap 2013

Gyermeknapi délutánt tartottunk

2013. június 1-jén, szombaton.

A rendezvényen készült képeket galériánkban láthatják.

Értesítés az óvodai beiratkozásról a kisbágyoni Tagóvodában

KEDVES SZÜLŐK!

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 49.§. (1) (2) bekezdés, valamint a 83.§. (2) bekezdés b) pontja alapján az Óvoda Önkormányzati fenntartói  az Óvodai Társulás palotási és kisbágyoni Óvodáiban a 2013/2014. nevelési évre az óvodáskorúak óvodába történő beíratásának időpontját az alábbiak szerint határozták meg:

2013. május 13-tól május 17-ig

naponta 9.00 órától 15.00 óráig.

Beiratkozás helye:

  • Kisbágyoni Tagóvoda  3046. Kisbágyon Rákóczi út 34.

Az óvodai beiratkozáskor kérjük bemutatni:

  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
  • A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát


A szülő az óvodai részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban.

A gyermek abban az évben, amelyben ötödik életévét december 31. napjáig betölti, a nevelési év kezdő napjától ( szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni az 1993.évi LXXIX. törvény 24. §. (3) bekezdése értelmében.

Az ötéves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül!

Az óvodai beiratkozáskor várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2013. augusztus 31.-ig a harmadik életévüket betöltik, továbbá azokat akiknek gyermeke 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között töltik be a harmadik életévüket.( Ezeket a gyermekeket előjegyzésbe veszik az óvodában.)

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni amelynek körzetében lakik a gyermek.

A Palotási Napköziotthonos Óvoda és Kisbágyoni Tagóvoda felvételi körzete: Palotás és Kisbágyon  közigazgatási területe


Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntésről írásban, a kérelem elutasítása esetén határozati formában a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással együtt legkésőbb 2013. június 10-ig értesíti a szülőt.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a határozati döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani az önkormányzat jegyzőjéhez, a kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.


Kisbágyon, 2013. április 19.      Krekács Istvánné, intézményvezető

Digitális átállás


A hirdetmény teljes szövege .pdf formátumban letölthető.

Személyijövedelemadó-bevallás

FIGYELEM!

Közeleg a személyijövedelemadó-bevallás határideje

A 1253-as számú személyijövedelemadó-bevallást az idén legkésőbb május 21-éig kell az állami adóhatósághoz benyújtani.

Amennyiben Ön 2012-ben bevallási kötelezettséggel járó jövedelmet szerzett, akkor az azt terhelő adóval a fent említett időpontig kell a személyijövedelemadó-bevallása keretében elszámolnia, és - ha a pótlékmentes részletfizetés igényléséhez előírt feltételeknek nem felel meg, vagy ezzel a lehetőséggel nem kíván élni - eddig a határnapig kell a bevallással egyidejűleg még fizetendő adó teljes összegét is megfizetnie.


Nem kell személyijövedelemadó-bevallást benyújtania, ha a 2013. február 15-éig benyújtott nyilatkozatával az egyszerűsített bevallást választotta, és a törvényi feltételeknek egyébként megfelel, vagy ha a 2013. január 31-éig megtett nyilatkozatában a munkáltatójától kérte az éves adója megállapítását. Szintén nem kell bevallást beadnia, ha Ön, eleget téve a törvény által támasztott követelményeknek, adónyilatkozatot nyújt be a 2012. évi személyijövedelemadó-kötelezettségéről.


A fentieken túlmenően nem kell személyijövedelemadó-bevallást készítenie abban az esetben sem, ha az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt vagy csak olyan bevételt szerzett, amelyet a törvény rendelkezései szerint nem kell bevallania (például, ha 2012-ben kizárólag adómentes jövedelemben, így a helyi önkormányzat által nyújtott szociális segélyben, nyugdíjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban stb. részesült).


Bevallást kell benyújtania viszont többek között akkor, ha a 2012-es adóévben


Ø  munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelmet szerzett;

Ø  álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben, keresetkiegészítésben, keresetpótló juttatásban, táppénzben vagy gyedben részesült;

Ø  társas vállalkozás (pl.: kft) tagjaként személyes közreműködése ellenében kapott jövedelmet;

Ø  munkaviszonya megszűnt, és ezzel összefüggésben 2011-ben végkielégítést kapott;

Ø  hallgatói munkaszerződés alapján hallgatói munkadíjban részesült;

Ø  ingatlant adott bérbe, és ebből jövedelme származott;

Ø  őstermelőként a támogatásokkal csökkentett éves bevétele a 600 ezer forintot meghaladta;

Ø  az önkéntes kölcsönös biztosító pénztártól adóköteles jövedelmet szerzett (pl.: a kötelező várakozási időszak leteltét követően nem nyugdíjszolgáltatásként kifizetett adóköteles összeghez jutott, vagy adomány jogcímén kapott jövedelmet);

Ø  ingatlanértékesítésből adóköteles jövedelme származott, stb.


A személyijövedelemadó-bevallására szolgáló 1253-as nyomtatvány az állami adóhatóság bármely ügyfélszolgálatánál beszerezhető, illetve a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető és az internetes program segítségével is kitölthető. A bevallását benyújthatja papíralapon, illetve amennyiben ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkezik, akkor akár elektronikus úton is. Amennyiben a bevallását papíralapon kívánja benyújtani, akkor azt ajánlott küldeményként az állandó lakóhelye szerint illetékes megyei adóigazgatósághoz kell postai úton megküldenie vagy az ügyfélszolgálaton személyesen átadnia.


Amennyiben a bevallás kitöltésével vagy a fentiekkel kapcsolatban további kérdése van, tárcsázza a 06/40-42-42-42-es kék számot, ahol kollégáink hétfőtől csütörtökig 8.30-16.00 óráig, pénteken pedig 8.30-13.30-ig készséggel állnak a rendelkezésére.


Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

 

Tartalom átvétel