Regisztráció

Üdvözöljük Kisbágyon község honlapján!
Mai dátum: 2023. 12. 07.

Adóügyi-pénzügyi ügyintéző állás


Palotás és Kisbágyon Községek Körjegyzősége

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Palotás és Kisbágyon Községek Körjegyzősége

adóügyi-pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.
[részletes leírás]

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3042 Palotás, Kossuth út 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- Pénzügyi igazgatási feladatok - Iparűzési adó, építményadó, magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása - adók és adók módjára behajtandó köztartozások behajtása - adó és értékbizonyítványok, vagyoni igazolások készítése. - Gazdálkodással összefüggő feladatok: Palotás Önkormányzat önállóan működő intézményei és Kisbágyon Önkormányzat költségvetésének éves, féléves beszámolói, mérlegek, negyedéves költségvetési és mérlegjelentések ellenőrzése és elkészítéséért való felelősségvállalás. Körjegyzőségi költségvetés és beszámolók elkészítése, vagyongazdálkodással összefüggő feladatok. Analitikus nyilvántartások vezetése, kötelezettségvállalások és utalványozások pénzügyi ellenjegyzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) a helyi 12/2001.(X.31.) önkormányzati rendelet és Palotás és Kisbágyon Községek Körjegyzősége Közszolgálati szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,

§ Cselekvőképesség,

§ Büntetlen előélet,

§ Középfokú képesítés, középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, középiskolai végzettség és OKJ szerinti gazdasági elemző és statisztikai ügyintéző, banki ügyintéző és regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés.

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ közigazgatásban vagy önkormányzati adóhatóságnál szerzett szakmai gyakorlat, az önkormányzatok által kezelt helyi adók programjának ismerete ( ONKADO program ) adófelderítés és adóbehajtás területén szerzett szakmai gyakorlat, közigazgatási alapvizsga megléte, felhasználói szintű számítógépes ismeretek ( word, excel ).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Részletes szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - pótolható - az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában rész vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krekács Judit körjegyző nyújt, a 32/580-055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Palotás és Kisbágyon Községek Körjegyzősége címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 944/2012 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi-pénzügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ Községi honlapok - 2012. szeptember 3.

§ Önkormányzati hirdetők Palotás-Kisbágyon - 2012. szeptember 3.

Az űrlap alja