Regisztráció

Üdvözöljük Kisbágyon község honlapján!
Mai dátum: 2019. 08. 21.

Alaptörvény igénylés

Tisztelt Állampolgár!


Az Országgyűlés 2011. április 18-án elfogadta Magyarország Alaptörvényét, amely a Magyar Közlöny 2011. április 25-i különszámában jelent meg. A rendszerváltás után több mint húsz évvel 2012. január 1-jén hatályba lép Magyarország új Alaptörvénye.


A Kormány ebből az alkalomból személyre szóló Alaptörvény kérelmezését biztosítja. A Kormány ily módon is szeretné lehetővé tenni, hogy Magyarország új Alaptörvénye a kérelmezők számára megismerhető, elérhető legyen, és egyúttal - a közelgő hatályba lépés alkalmából - személyre szóló emléktárgy is lehessen. [További részletek...]


Ha Ön szeretne az Alaptörvényből Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke aláírásával ellátott, személyre szólóan dedikált példányt kapni, kérjük, hogy, a palotási községházán ( Kossuth út 1. ) elhelyezett, az Alaptörvény asztalán található igénylőlapot pontosan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki, és adja át a hivatal kijelölt munkatársának.

A leadott igénylőlapon aláírásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a személyre szóló ajánlás, és a pontos kézbesítés érdekében a terjesztésben résztvevő szervezetek felhasználják az Ön megadott személyes adatait (családi és utónevét, valamint a címadatokat: irányítószám, település, cím). A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) alapján az adatszolgáltatás önkéntes.
Az adatkezelés jogalapjára lásd: Adatvédelmi törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja.

Az adatkezelés célja kizárólag az Alaptörvény Önnek dedikált példányának a megadott címre való eljuttatása, az eljárásban részt vevő szervek az Ön által megadott adatokat semmilyen más célra nem használják fel. A kézbesítést követően az Ön által megadott adatok további kezelésére nem kerül sor.

Az adatkezeléssel összefüggésben, az Adatvédelmi törvényben foglaltak szerint Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését. Amennyiben az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint a bírósághoz, illetve az adatvédelmi biztoshoz fordulhat.
Lásd: az Adatvédelmi törvény 11. § (1) bekezdése, 12-14. §, 16/A. §-a, 17. §-a, 27. §-a.

Az adatkezelést az alábbi szervezetek végzik, a következő tevékenységeik során, az alábbiakban meghatározott rendben:

a) A polgármesteri hivatalok, a körjegyzőségek és a kormányablakok átveszik az Ön által kitöltött igénylőlapot és az azon szereplő személyes adatokat elektronikus úton egy központi adatbázisban rögzítik.

b) A központi adatbázist a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) kezeli.

c) A KEK KH – az Alaptörvény példányok dedikálásának és postai kézbesítésének előkészítése céljából – a központi adatbázis adataiból rendszerezett adatállományokat időszaki rendszerességgel továbbítja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.-nek és a Magyar Posta Zrt-nek.