Regisztráció

Üdvözöljük Kisbágyon község honlapján!
Mai dátum: 2019. 11. 18.

Személyijövedelemadó-bevallás

FIGYELEM!

Közeleg a személyijövedelemadó-bevallás határideje

A 1253-as számú személyijövedelemadó-bevallást az idén legkésőbb május 21-éig kell az állami adóhatósághoz benyújtani.

Amennyiben Ön 2012-ben bevallási kötelezettséggel járó jövedelmet szerzett, akkor az azt terhelő adóval a fent említett időpontig kell a személyijövedelemadó-bevallása keretében elszámolnia, és - ha a pótlékmentes részletfizetés igényléséhez előírt feltételeknek nem felel meg, vagy ezzel a lehetőséggel nem kíván élni - eddig a határnapig kell a bevallással egyidejűleg még fizetendő adó teljes összegét is megfizetnie.


Nem kell személyijövedelemadó-bevallást benyújtania, ha a 2013. február 15-éig benyújtott nyilatkozatával az egyszerűsített bevallást választotta, és a törvényi feltételeknek egyébként megfelel, vagy ha a 2013. január 31-éig megtett nyilatkozatában a munkáltatójától kérte az éves adója megállapítását. Szintén nem kell bevallást beadnia, ha Ön, eleget téve a törvény által támasztott követelményeknek, adónyilatkozatot nyújt be a 2012. évi személyijövedelemadó-kötelezettségéről.


A fentieken túlmenően nem kell személyijövedelemadó-bevallást készítenie abban az esetben sem, ha az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt vagy csak olyan bevételt szerzett, amelyet a törvény rendelkezései szerint nem kell bevallania (például, ha 2012-ben kizárólag adómentes jövedelemben, így a helyi önkormányzat által nyújtott szociális segélyben, nyugdíjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban stb. részesült).


Bevallást kell benyújtania viszont többek között akkor, ha a 2012-es adóévben


Ø  munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelmet szerzett;

Ø  álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben, keresetkiegészítésben, keresetpótló juttatásban, táppénzben vagy gyedben részesült;

Ø  társas vállalkozás (pl.: kft) tagjaként személyes közreműködése ellenében kapott jövedelmet;

Ø  munkaviszonya megszűnt, és ezzel összefüggésben 2011-ben végkielégítést kapott;

Ø  hallgatói munkaszerződés alapján hallgatói munkadíjban részesült;

Ø  ingatlant adott bérbe, és ebből jövedelme származott;

Ø  őstermelőként a támogatásokkal csökkentett éves bevétele a 600 ezer forintot meghaladta;

Ø  az önkéntes kölcsönös biztosító pénztártól adóköteles jövedelmet szerzett (pl.: a kötelező várakozási időszak leteltét követően nem nyugdíjszolgáltatásként kifizetett adóköteles összeghez jutott, vagy adomány jogcímén kapott jövedelmet);

Ø  ingatlanértékesítésből adóköteles jövedelme származott, stb.


A személyijövedelemadó-bevallására szolgáló 1253-as nyomtatvány az állami adóhatóság bármely ügyfélszolgálatánál beszerezhető, illetve a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető és az internetes program segítségével is kitölthető. A bevallását benyújthatja papíralapon, illetve amennyiben ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkezik, akkor akár elektronikus úton is. Amennyiben a bevallását papíralapon kívánja benyújtani, akkor azt ajánlott küldeményként az állandó lakóhelye szerint illetékes megyei adóigazgatósághoz kell postai úton megküldenie vagy az ügyfélszolgálaton személyesen átadnia.


Amennyiben a bevallás kitöltésével vagy a fentiekkel kapcsolatban további kérdése van, tárcsázza a 06/40-42-42-42-es kék számot, ahol kollégáink hétfőtől csütörtökig 8.30-16.00 óráig, pénteken pedig 8.30-13.30-ig készséggel állnak a rendelkezésére.


Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

 

Szennyvízberuházás Kisbágyonban!

 

A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és- tisztítási Megvalósíthatósági Programról szóló 25/2002. (II.27.) Kormányrendeletet módosító 286/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott Héhalom szennyvízelvezetési agglomerációt Héhalom, Szirák, Palotás, Bér, Egyházasdengeleg, Kisbágyon települések alkotják. A projektben finanszírozási problémák miatt nem vesz részt Bér község, így a fejlesztéssel érintett terület az agglomeráció fennmaradó öt települése.

Az önkormányzatok nem rendelkeznek csatornahálózattal, illetve szennyvíztisztító rendszerrel. Ennek kialakítását európai uniós forrásból kívánják megvalósítani a jövőben, ezzel megvalósítva az európai unió által előírt környezetterhelés mérséklését. A lakossági felmérések alapján a lakossági várakozás és igény a csatornahálózat kiépítése iránt jelentős.

Az öt település által létrehozott Önkormányzati Társulás célja a környezeti fenntarthatóság és biztonság, valamint az "egészséges, tiszta település" elérése érdekében:

- az érintett települések közüzemű csatornázásának és szennyvízelvezetésének megoldása;
- a közcsatornával elvezetett kommunális szennyvizek teljes biológiai tisztításának megvalósítása.

A Környezet és Energia Operatív Program "Egészséges és tiszta település prioritási tengelyén" lévő "Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukció" (KEOP-1.2.0.) keretén belül nyílt lehetőség a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és- tisztítási Megvalósíthatósági Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Kormányrendeletben meghatározott feladatok, egyben a tervezett projekt megvalósításának támogatására. A projekt javaslat összhangban áll a Kormány rendeletben foglaltakkal.

További információkat a www.sztszb.hu honlapon olvashatnak.

 

Pályázat aljegyzői munkakör betöltésére


Palotási Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal
aljegyzői

munkakör betöltésére.
[RÉSZLETEK]

 

Pályázat pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére


Palotási Közös Önkormányzati Hivatal

ÁLLÁSHIRDETÉSE


pénzügyi ügyintézői

munkakör betöltésére.
[RÉSZLETEK]

 

Március 15.

2013. március. 15-én 
tartottuk a Faluházban
megemlékezésünket az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról.

A rendezvényen készült képeket galériánkban láthatják.

Köszönjük a részvételt!

 

 

Tartalom átvétel