Regisztráció

Üdvözöljük Kisbágyon község honlapján!
Mai dátum: 2020. 08. 15.

Pályázat családgondozó munkakör betöltésére

Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatónál
családgondozó

munkakör betöltésére.

[további részletek]

Óvodai ballagás

A 2013. június 7-én tartott Óvodai ballagáson készült képeket
galériánkban láthatják.

Rajzpályázat!

A tudatos környezetvédelmi szemlélet kialakítását már kisgyermek korban el kell kezdeni. Ennek apropójául a Kisbágyon Ifjúságáért és Hagyományaiért Alapítvány rajzpályázatot hirdetett,


környezetvédelem témában.

A rajzverseny eredménye:

Óvodások:
1. Piricz Barnabás
2. Fehér Renáta
3. Lakatos Gergő

Iskolások:
1. Kóródi Zoltán Milán
2. Burik Panka

Köszönjük a részvételt, és a gyönyörű rajzokat!

Alapítvány

Gyermeknap 2013

Gyermeknapi délutánt tartottunk

2013. június 1-jén, szombaton.

A rendezvényen készült képeket galériánkban láthatják.

Értesítés az óvodai beiratkozásról a kisbágyoni Tagóvodában

KEDVES SZÜLŐK!

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 49.§. (1) (2) bekezdés, valamint a 83.§. (2) bekezdés b) pontja alapján az Óvoda Önkormányzati fenntartói  az Óvodai Társulás palotási és kisbágyoni Óvodáiban a 2013/2014. nevelési évre az óvodáskorúak óvodába történő beíratásának időpontját az alábbiak szerint határozták meg:

2013. május 13-tól május 17-ig

naponta 9.00 órától 15.00 óráig.

Beiratkozás helye:

  • Kisbágyoni Tagóvoda  3046. Kisbágyon Rákóczi út 34.

Az óvodai beiratkozáskor kérjük bemutatni:

  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
  • A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát


A szülő az óvodai részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban.

A gyermek abban az évben, amelyben ötödik életévét december 31. napjáig betölti, a nevelési év kezdő napjától ( szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni az 1993.évi LXXIX. törvény 24. §. (3) bekezdése értelmében.

Az ötéves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül!

Az óvodai beiratkozáskor várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2013. augusztus 31.-ig a harmadik életévüket betöltik, továbbá azokat akiknek gyermeke 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között töltik be a harmadik életévüket.( Ezeket a gyermekeket előjegyzésbe veszik az óvodában.)

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni amelynek körzetében lakik a gyermek.

A Palotási Napköziotthonos Óvoda és Kisbágyoni Tagóvoda felvételi körzete: Palotás és Kisbágyon  közigazgatási területe


Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntésről írásban, a kérelem elutasítása esetén határozati formában a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással együtt legkésőbb 2013. június 10-ig értesíti a szülőt.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a határozati döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani az önkormányzat jegyzőjéhez, a kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.


Kisbágyon, 2013. április 19.      Krekács Istvánné, intézményvezető

Tartalom átvétel